Author

Radoslaw Spiewak

Research articles

Polski

¦piewak R. Praktyka wykonywania testów płatkowych w ¶wietle aktualnych wytycznych. Wiadomo¶ci Dermatologiczne 2019; (3): 55-56.
[The practice of patch testing according to present guidelines] (review article)

Artykuł (HTML)
Abstract
Reprint (PDF)

(...)

English

Spiewak R, Gora-Florek A, Horoch A, Jarosz M, Dorynska A, Golec M, Dutkiewicz J. Risk factors for work-related eczema and urticaria among vocational students of agriculture. Ann Agric Environ Med 2017; 24 (4): 716-721. (original article)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

Klauzińska O, Niewęgłowska M, Kalicińska J, Nowak P, ¦piewak R. Wpływ stosowania kremu z kwasem laktobionowym i hialuronowym na przeznaskórkow± utratę wody. Kosmetologia Estetyczna 2017; 6 (5): 569-571.
[The effect of cream with lactobionic and hyaluronic acid on the transepidermal water loss] (original article)

Artykuł (HTML)
Abstract
Reprint (PDF)

Polski

Niewęgłowska-Wilk M, Nowak P, Kalicińska J, ¦piewak R. Wpływ zabiegu karboksyterapii na redukcję rozstępów w okolicy brzucha - opis przypadku. Kosmetologia Estetyczna 2017; 6 (1): 89-90.
[The impact of carboxytherapy treatment on the reduction of abdomen stretch marks - a case study] (case report)

Artykuł (HTML)
Abstract
Reprint (PDF)

Polski

Gregorius A, ¦piewak R. Podstawy racjonalnego wyboru testów diagnostycznych w alergologii. Alergia Astma Immunologia 2013; 18 (4): 221-230.
[The principles of rational selection of diagnostic tests in allergology] (review article)

Streszczenie
Abstract
Reprint (PDF)

English

Spiewak R. The frequency and causes of photoallergic contact dermatitis among dermatology outpatients. Acta Dermatovenerol Croat 2013; 21 (4): 230-235. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R. Wyprysk i alergia pokarmowa - czy istnieje zwi±zek przyczynowo-skutkowy? Przegl Lek 2013; 70 (12): 1051-1055.
[Eczema and food allergy - is there a causal relationship?] (review article)

Streszczenie
Abstract
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R. Ocena skuteczno¶ci zabiegów w estetologii medycznej i kosmetologii: Jak zmierzyć obiektywnie wrażenia subiektywne? Acad Aesthet Anti-Aging Med 2013; (4): 3-12.
[Assessing the effectiveness of procedures in medical aesthetology and cosmetology: How to objectively measure subjective impressions?] (original article)

Streszczenie
Abstract
Reprint (PDF)

Polski

Plichta D, ¦piewak R. Farmakoterapia pokrzywki - analiza rozbieżno¶ci między wytycznymi ekspertów, dokumentami rejestracyjnymi i dowodami skuteczno¶ci leków. Przegl Lek 2013; 70 (12): 1015-1020.
[Pharmacotherapy of urticaria - an analysis of the discrepancies between guidelines of expert bodies, registration documents and evidence for the effectiveness of drugs] (original article)

Streszczenie
Abstract
Reprint (PDF)

Polski

Kordus K, Plichta D, ¦piewak R. Farmakoterapia alergicznego wyprysku kontaktowego w czasach hegemonii Charakterystyki Produktu Leczniczego. Pol Merkur Lekarski 2013; 34 (199): 18-23.
[Pharmacotherapy of allergic contact dermatitis in the time of hegemony of the Summary of Product Characteristics] (original article)

Streszczenie
Abstract
Reprint (PDF)

Polski

Kordus K, ¦piewak R. Farmakoterapia wyprysku atopowego - analiza rozbieżno¶ci między wytycznymi ekspertów, dokumentami rejestracyjnymi i dowodami skuteczno¶ci rekomendowanych leków. Przegl Lek 2013; 70 (12): 1021-1026.
[Pharmacotherapy of atopic eczema - an analysis of the discrepancies between recent expert guidelines, official drug licenses, and evidence for efficacy of recommended drugs] (original article)

Streszczenie
Abstract
Reprint (PDF)

Polski

Dębska O, Kamińska-Winciorek G, ¦piewak R. Czy stosowanie kosmetyków przeciwsłonecznych wpływa na poziom witaminy D w organizmie? Pol Merkur Lekarski 2013; 34 (204): 368-370.
[Does sunscreen use influence the level of vitamin D in the body?] (review article)

Streszczenie
Abstract
Reprint (PDF)

English

de Waard van der Spek FB, Andersen KE, Darsow U, Mortz CG, Orton D, Worm M, Muraro A, Schmid-Grendelmeier P, Grimalt R, Spiewak R, Rudzeviciene O, Flohr C, Halken S, Fiocchi A, Borrego LM, Oranje AP. Allergic contact dermatitis in children: which factors are relevant? (review of the literature). Pediatr Allergy Immunol 2013; 24 (4): 321-329. (review article)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R, Kordus K. Podział i definicje chorób z kręgu wyprysku. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med 2012; 18 (4): 210-222.
[The classification and definitions of diseases from the spectrum of eczema] (review article)

Streszczenie
Abstract
Reprint (PDF)

Polski

Macioł D, Kordus K, ¦piewak R. Kosmetyki do cery tr±dzikowej dostępne w drogeriach: Analiza deklarowanych składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (3): 83-88.
[Anti-acne cosmetics available from cosmetics stores: An analysis of active ingredients and potentially harmful substances] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Dębska O, Dębski S, ¦piewak R. Regulacje prawne zawodu kosmetologa: Więcej pytań niż odpowiedzi. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (3): 72-76.
[Legal regulations for the profession of cosmetologist: More questions than answers] (review article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Czarnobilska E, Gregorius A, Porębski G, ¦piewak R, Sacha M. Korzy¶ci z wykonywania testu aktywacji bazofilów w kwalifikacji do immunoterapii swoistej w alergii wziewnej. Przegl Lek 2012; 69 (12): 1249-1253.
[The benefits of using basophil activation test as a diagnostic tool prior to specific immunotherapy with inhalant allergens] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Brewczyński PZ, Grudzień A, Kubarek E, ¦piewak R. Analiza zwi±zku między atopi± i alergi± kontaktow± w grupie pacjentów Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia ¦rodowiskowego w Sosnowcu. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med 2012; 18 (4): 180-184.
[The analysis of a relationship between atopy and contact allergy in the group of patients of the Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Wojtanowska J, Niewęgłowska-Wilk M, ¦piewak R. Wyprysk z podrażnienia mechanicznego jako powikłanie po mikrodermabrazji korundowej. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (2): 63-65.
[Friction dermatitis as a complication after corundum microdermabrasion] (case report)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Szczurek P, Kamińska-Winciorek G, ¦piewak R. Często¶ć występowania tr±dziku póĽnego oraz jego wpływ na jako¶ć życia młodych kobiet. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (2): 58-62.
[Frequency of post-adolescent acne and its impact on the quality of life of young women] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R, Doryńska A. Często¶ć występowania skórnych reakcji niepoż±danych na kosmetyki w miejscu pracy w¶ród pracowników salonów kosmetycznych. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (2): 54-57.
[Prevalence of work-related adverse skin reactions to cosmetics among employees of beauty salons] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R. Często¶ć występowania chorób skóry w losowej grupie dorosłych Polaków. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (2): 50-53.
[Frequency of skin diseases in a random sample of adult Poles] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Plichta D, ¦piewak R. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w gabinecie kosmetologicznym. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (2): 44-49.
[Health education and health promotion in beauty salons] (review article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

English

Spiewak R. The substantial differences between photoallergic and phototoxic reactions. Ann Agric Environ Med 2012; 19 (4): 888-889. (correspondence)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

Dębska-Ratuszniak O, Kamińska-Winciorek G, ¦piewak R. Dysmorfofobia w oczach studenta kosmetologii. Dermatologia Kliniczna 2012; 14 (4): 171-174.
[Body Dysmorphic Disorder in the eyes of cosmetology students] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R. Alergiczny wyprysk kontaktowy na Cosmelan® z przebarwieniem pozapalnym. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (1): 33-35.
[Allergic contact dermatitis to Cosmelan® with post-inflammatory hyperpigmentation] (case report)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Dębska-Ratuszniak O, Plichta D, ¦piewak R. Motywacje, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz poziom kompetencji słuchaczy studiów magisterskich na kierunku kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (1): 28-32.
[Motivation, educational and professional aspirations and level of competence of master students in cosmetology at the Jagiellonian University] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Zabiegała A, ¦piewak R. Marketing internetowy usług z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii estetycznej oraz chirurgii estetycznej. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (1): 24-27.
[Internet marketing of services in the field of aesthetic medicine, aesthetic dermatology and aesthetic surgery] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

English

Papadopoulos NG, Agache I, Bavbek S, (...) Spertini F, Spiewak R, Sprikkelman A, (...) Worm M, Xepapadaki P, Akdis CA. Research needs in allergy: an EAACI position paper, in collaboration with EFA. Clin Transl Allergy 2012; 2 (1): 21. (position article and guidelines)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

Pokorska P, ¦piewak R. Analiza składu kosmetyków rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne pod k±tem występowania substancji o znanym potencjale uczulaj±cym. Alergol Immunol 2012; 9 (4): 227-232.
[An analysis of ingredients in cosmetics recommended by the Polish Society of Dermatology and Polish Society of Allergology with regard to the presence of substances with known sensitizing potential] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Zabiegała A, Wojtanowska J, ¦piewak R. Występowanie składników ro¶linnych o znanym potencjale uczulaj±cym w kosmetykach przeciwstarzeniowych. Pol J Cosmetol 2012; 15 (4): 259-266.
[The occurrence of plant compounds with known sensitizing potential in anti-aging cosmetics] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

English

Kaminska-Winciorek G, Spiewak R. Tips and tricks in the dermoscopy of pigmented lesions. BMC Dermatol 2012; 12 (1): 14. (correspondence)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R. Fotoalerginis ir fototoksinis dermatitas: etiologija, klinika, diagnostika. Internistas 2012; 6 (123): 9-14.
[Photoallergic and phototoxic dermatitis: etiology, clinic, diagnostics] (review article)

Reprint (PDF)

Polski

Kordus K, ¦piewak R. Emolienty z apteki - pomoc czy zagrożenie dla chorych na wyprysk? Alergia Astma Immunologia 2012; 17 (3): 147-153.
[Emollients from the pharmacy - a help or a threat to patients with eczema?] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

English

Dorynska A, Spiewak R. Epidemiology of skin diseases from the spectrum of dermatitis and eczema. Malaysian J Dermatol 2012; 29 (December): 1-11. (review article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Spiewak R. Contact dermatitis in atopic individuals. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2012; 12 (5): 491-497. (review article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Uter W, Aberer W, Armario-Hita JC, Fernandez-Vozmediano JM, Ayala F, Balato A, Bauer A, Ballmer-Weber B, Beliauskiene A, Belloni Fortina A, Bircher A, Brasch J, Chowdhury MM, Coenraads PJ, Schuttelaar ML, Cooper S, Czarnecka-Operacz M, Zmudzinska M, Elsner P, English JS, Frosch PJ, Fuchs T, Garcia-Gavin J, Fernandez-Redondo V, Gawkrodger DJ, Gimenez-Arnau A, Green CM, Horne HL, Johansen JD, Jolanki R, Pesonen M, King CM, Krecisz B, Chomiczewska D, Kiec-Swierczynska M, Larese F, Mahler V, Ormerod AD, Peserico A, Rantanen T, Rustemeyer T, Sanchez-Perez J, Sansom JE, Silvestre JF, Simon D, Spiewak R, Statham BN, Stone N, Wilkinson M, Schnuch A.
Current patch test results with the European baseline series and extensions to it from the 'European Surveillance System on Contact Allergy' network, 2007-2008. Contact Dermatitis 2012; 67 (1): 9-19. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

The European Multicentre Photopatch Test Study (EMCPPTS) Taskforce. A European multicentre photopatch test study. Br J Dermatol 2012; 166 (5): 1002-1009. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

Plichta D, Doryńska A, ¦piewak R. Wzorce konsumpcji leków oraz występowanie polekowych działań niepoż±danych w¶ród studentów kierunku zdrowie publiczne. Pol Merkuriusz Lek 2012; 32 (190): 232-237.
[Patterns of drug consumption and the occurrence of adverse drug reactions among students of public health] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Gregorius A, ¦piewak R. Porównanie wyników testów płatkowych z zastosowaniem Europejskiej Serii Podstawowej, Polskiej Serii Podstawowej oraz rozszerzonej serii autorskiej w diagnostyce chorych z podejrzeniem alergii kontaktowej. Alergoprofil 2011; 7 (3): 25-31.
[A comparison of patch test results with the European Baseline Series, Polish Baseline Series and an original extended series in the diagnosis of patients with suspected contact allergy] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

English

Spiewak R. Food-provoked eczema: A hypothesis on the possible role of systemic contact allergy to haptens present in both cosmetics and foods. Estetol Med Kosmetol 2011; 1 (1): 35-40. (special article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Kordus K, Potempa B, ¦piewak R. Badania motywów wyboru rodzajów mikrodermabrazji oraz opinii o ich skuteczno¶ci w praktyce kosmetologicznej. Estetol Med Kosmetol 2011; 1 (1): 21-26.
[A survey of the motives for selecting the types of microdermabrasion and the opinion on their effectiveness in cosmetology practice] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Niewęgłowska-Wilk M, Wilk T, Kamińska-Winciorek G, ¦piewak R. Często¶ć korzystania i poziom zadowolenia z mikrodermabrazji diamentowej w¶ród klientek salonu kosmetycznego. Estetol Med Kosmetol 2011; 1 (1): 17-19.
[The frequency of using and level of satisfaction with diamond microdermabrasion among clients of a beauty parlour] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R, Zabiegała A. Które polskie czasopisma z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii spełniaj± kryteria czasopisma naukowego? Estetol Med Kosmetol 2011; 1 (1): 7-15.
[Which Polish periodicals in aesthetic medicine and cosmetology meet the criteria of a scientific journal?] (original article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Kamińska-Winciorek G, ¦piewak R. Keratoliza dziobata - jak leczyć? Pol Merk Lek 2011; 31 (182): 127-9.
[Pitted keratolysis - how to treat?] (review article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Kamińska-Winciorek G, ¦piewak R. Podstawy dermoskopii zmian melanocytowych dla pocz±tkuj±cych. Postepy Hig Med Dosw 2011; 65: 501-8.
[Basic dermoscopy of melanocytic lesions for beginners] (review article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

English

Thyssen JP, Menne T, Liden C, White IR, White J, Spiewak R, Johansen JD. Excessive nickel release from earrings purchased from independent shops and street markets - a field study from Warsaw and London. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011; 25 (9): 1021-6. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Czarnobilska E, Obtulowicz K, Dyga W, Spiewak R. A half of schoolchildren with 'ISAAC eczema' are ill with allergic contact dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011; 25 (9): 1104-7. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Cichocka-Jarosz E, Dorynska A, Pietrzyk JJ, Spiewak R. Laboratory markers of mast cell and basophil activation in monitoring rush immunotherapy in bee venom-allergic children. Immunotherapy 2011; 3 (8): 1013-1017. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Czarnobilska E. Not all that looks like eczema is atopic eczema. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011; 25 (8): 992-993. (letter)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

English

Spiewak R. Immunotherapy of allergic contact dermatitis. Immunotherapy 2011; 3 (8): 979-996. (review article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Thyssen JP, Uter W, Menne T, McFadden J, Menne T, Spiewak R, Vigan M, Gimenez-Arnau A, Liden C. The EU Nickel Directive revisited - future steps towards better protection against nickel allergy. Contact Dermatitis 2011; 64 (3): 121-125. (review article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Czarnobilska E, Obtulowicz A, Dyga W, Spiewak R. The most important contact sensitizers in Polish children and adolescents with atopy and chronic recurrent eczema as detected with the extended European Baseline Series. Pediatr Allergy Immunol 2011; 22 (2): 252-256. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Klos K, Spiewak R, Kruszewski J, Bant A. Cutaneous adverse drug reaction to heparins with hypereosinophilia and high IgE level. Contact Dermatitis 2011; 64 (1): 61-62. (case report)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

Czarnobilska E, Dyga W, Krzystyniak D, Obtułowicz K, ¦piewak R. Wpływ narażeń ¶rodowiskowych na często¶ć alergii kontaktowej u dzieci i młodzieży. Alergol Immunol 2010; 7 (1-2): 19-23.
[The influence of environmental exposures on the frequency of contact allergies in children and adolescents] (review article)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

Czarnobilska E, Obtułowicz K, ¦piewak R. Występowanie objawów wyprysku kontaktowego u dzieci i młodzieży szkolnej na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w krakowskich szkołach w latach 2007-2009. Alergol Immunol 2010; 7 (1-2): 24-29.
[The frequency of symptoms of contact eczema among schoolchildren and adolescents in a questionnaire survey carried out in schools of Krakow in 2007-2009] (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Czarnobilska E, Lach K, Odrzywolek L, Sliwa L, Obtulowicz A, Spiewak R. Detection of contact allergy: Using more extensive test series increases the diagnostic efficacy of patch tests. Przegl Lek 2010; 67 (2): 103-106. (original article)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

English

Spiewak R. Systemic photoallergy to terbinafine. Allergy 2010; 75 (8): 1071-1072. (case report)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

English

Golec M, Reichel C, Mackiewicz B, Skorska C, Curzytek K, Lemieszek M, Dutkiewicz J, Gora A, Ziesche R, Boltuc J, Sodolska K, Milanowski J, Spiewak R. Cathelicidin LL-37, granzymes, TGF-β1 and cytokines levels in induced sputum from farmers with and without COPD. Ann Agric Environ Med 2009; 16 (2): 289-297. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R. Wyprysk kontaktowy. Post Dermatol Alergol 2009; 26 (5): 375-377.
[Contact eczema] (review article)

Abstract
Artykuł (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R. Fotoalergie. Post Dermatol Alergol 2009; 26 (5): 347-349.
[Photoallergies] (review article)

Abstract
Artykuł (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R. Wyprysk fotoalergiczny i fototoksyczny. Alergoprofil 2009; 5 (2): 2-7.
[Photoallergic and phototoxic eczema] (review article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

English

Czarnobilska E, Jenner B, Kaszuba-Zwoinska J, Kapusta M, Obtulowicz A, Thor P, Spiewak R. Contact allergy to nickel: Patch test score correlates with IL-5, but not with IFN-gamma nickel-specific secretion by peripheral blood lymphocytes. Ann Agric Environ Med 2009; 16 (1): 37-41. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Czarnobilska E, Obtulowicz K, Dyga W, Wsolek-Wnek K, Spiewak R. Contact hypersensitivity and allergic contact dermatitis among school children and teenagers with eczema. Contact Dermatitis 2009; 60 (5): 264-269. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R. Choroby fotoalergiczne - diagnostyka i leczenie. Alergologia Immunologia 2008; 5 (3-4): 101-105.
[Photoallergic diseases - diagnosis and treatment] (review article)

Abstract
Artykuł (HTML)

Polski

Czarnobilska E, ¦piewak R, Dyga W, Obtułowicz A, Wsołek-Wnęk K, Obtułowicz K. Alergia kontaktowa u dzieci szkolnych z objawami wyprysku. Alergia Astma Immunol 2008; 13 (2): 100-109.
[Contact allergy among schoolchildren with eczema] (original article)

Abstrakt (HTML)
Reprint (PDF)

English

Spiewak R. Patch testing for contact allergy and allergic contact dermatitis. Open Allergy J 2008; 1: 42-51. (review article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Dutkiewicz J. In vitro study of pro-inflammatory and anti-tumour properties of microvesicles from bacterial cell wall of Pantoea agglomerans. Ann Agric Environ Med 2008; 15 (1): 153-161. (original article)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R. Test immunoenzymatyczny ELISPOT: Perspektywy zastosowań w alergologii i immunologii. Alergol Immunol 2007; 4 (3-4): 77-81.
[The immunosorbent immunospot assay (ELISPOT): Perspectives for use in allergology and immunology] (review article)

Abstract
Artykuł (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

Czarnobilska E, Obtułowicz K, Wsołek K, Piętowska J, ¦piewak R. Mechanizmy alergii na nikiel. Przegl Lek 2007; 64 (7-8): 502-505.
[Mechanisms of nickel allergy] (review article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

Polski

Golec M, Władysiuk-Blicharz M, ¦piewak R. ¦ródmi±ższowe choroby płuc i zwłóknienie płuc - problem starzej±cych się społeczeństw. Pol Merk Lek 2007; 23 (136): 288-290.
[Interstitial lung diseases - problem of ageing societies] (review article)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Pietowska J, Curzytek K. Nickel: a unique allergen - from molecular structure to European legislation. Expert Rev Clin Immunol 2007; 3 (6): 851-859. (review article)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R. Alergia kontaktowa - diagnostyka i postępowanie. Alergia Astma Immunologia 2007, 12 (3): 109-126.
[Contact allergy - diagnosis and treatment] (CME review commissioned by the Polish Allergology Society)

Abstract
Streszczenie
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Allergic contact dermatitis to nickel: Modified in vitro test protocols for better detection of allergen-specific response. Contact Dermatitis 2007; 56 (2): 63-69. (original article)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

Spiewak R, Piętowska J. Nikiel - alergen wyj±tkowy. Od struktury atomu do regulacji prawnych. Alergologia Immunologia 2006; 3 (3-4): 58-62.
[Nickel - the unique allergen. From molecular structure to legal regulations] (review article)

Artykuł (HTML)

Polski

¦piewak R.
Postępowanie w wyprysku atopowym - miejsce leczenia przeciwbakteryjnego. Przegl±d Alergologiczny 2006; 3 (2): 19-23.
[Therapy of atopic eczema - the role of antibacterial treatment] (invited review)

Reprint (PDF)
Artykuł (HTML)
Abstract

English

Spiewak R, Lundberg M, Johansson SGO, Buczek A.
Allergy to pigeon tick (Argas reflexus) in Upper Silesia, Poland. Ann Agric Environ Med 2006; 13 (1): 107-112. (original article)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)
Wersja polska

English

Spiewak R.
Atopy and contact hypersensitivity: a reassessment of the relationship using objective measures. Ann Allergy Asthma Immunol 2005; 95 (1): 61-65. (original article)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Dutkiewicz J.
A farmer's occupational airborne contact dermatitis masqueraded by coexisting rosacea: delayed diagnosis and legal acknowledgement. Ann Agric Environ Med 2004; 11 (2): 329-333. (case report)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

English

Haag-Wackernagel D, Spiewak R.
Human infestation by pigeon fleas (Ceratophyllus columbae) from feral pigeons. Ann Agric Environ Med 2004; 11 (2): 343-346. (case report)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R.
Zawodowe choroby skóry u rolników indywidualnych. Post Dermatol Alergol 2004; 21 (6): 278-285.
[Occupational skin diseases among self-employed farmers. (original article)]

Abstract
Reprint (PDF)
Artykuł (HTML)

English

Spiewak R.
Köbnerizing occupational contact allergy to thiuram in a farmer with psoriasis.
Contact Dermatitis 2004; 51 (4): 214-215. (case report)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

Deutsch

Spiewak R.
Berufsbedingte allergische Rhinokonjunktivitis, Proteinkontaktdermatitis, Asthma bronchiale und Kontakturtikaria auf Rinderallergene bei einer Landwirtin. Allergologie 2004; 27 (10): 402-407.
[Occupational rhinoconjunctivitis, protein contact dermatitis, asthma and contact urticaria to cow allergens in a farmer. (case report)]

Full text (HTML)
Reprint (PDF)
Volltext (HTML)

English

Spiewak R, Stojek NM, Chmielewska-Badora J.
Antinuclear antibodies are not increased in the early phase of Borrelia infection.
Ann Agric Environ Med 2004; 11 (1): 145-148. (original article)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Stojek NM.
Antinuclear antibodies among eastern-Polish rural inhabitants.
Ann Agric Environ Med 2003; 10 (2): 207-209. (original article)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

English

Spiewak R.
Occupational dermatoses among Polish private farmers, 1991-1999.
Am J Ind Med 2003; 43 (6): 647-655. (original article)

Abstract
Full text (HTML)
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Dutkiewicz J.
Occupational airborne and hand dermatitis to hop (Humulus lupulus) with non-occupational relapses.
Ann Agric Environ Med 2002; 9 (2): 249-252. (case report)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

Deutsch

Spiewak R.
Allergische Kontaktdermatitis im Kindesalter. Eine Übersicht und Meta-Analyse.
Allergologie 2002; 25 (7): 374-381.
[Allergic contact dermatitis in childhood. A review and meta-analysis.]

Reprint (PDF)
Volltext (HTML)
In English (HTML)
Po polsku (HTML)

English

Spiewak R, Dutkiewicz J.
Allergic contact urticaria and rhinitis to roe deer (Capreolus capreolus) in a hunter.
Ann Agric Environ Med 2002; 9 (1): 115-116. (case report)

Abstract
Reprint (PDF)

Deutsch

Straff W, Spiewak R, Poblete P, Frank J.
Zoophile Onychomykose durch Trichophyton gallinae.
Z Hautkr 2001; 76 (12): 749-750.
[Zoophilic onychomycosis caused by Trichophyton gallinae. (case report)]

Full text (HTML)
Reprint (PDF)
Volltext (HTML)

English

Spiewak R, Gora A, Horoch A, Dutkiewicz J.
Atopy, allergic diseases and work-related symptoms among students of agricultural schools: first results of the Lublin Study.
Ann Agric Environ Med 2001; 8 (2): 261-267. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Skorska C, Gora A, Horoch A, Dutkiewicz J.
Young farmers with cellular reactivity to airborne microbes suffer more frequently from work-related skin symptoms and allergic dermatitis.
Ann Agric Environ Med 2001; 8 (2): 255-259. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R.
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry u dzieci.
Nowa Medycyna 2001; 8 (109): 23-26.
[Allergic contact dermatitis in children. (review article)]

Abstract
Streszczenie
Artykuł (HTML)

Polski

¦piewak R.
Monitoring pyłkowy - jego znaczenie kliniczne w praktyce lekarza dermatologa i alergologa.
Przewodnik Lekarza 2001; 3 (27): 128-131.
[Pollen monitoring - its clinical relevance for dermatologists and allergists. (review article)]

Abstract
Reprint (PDF)
Streszczenie
Artykuł (HTML)

Polski

¦piewak R, Szostak W, Jurzysta M, Biały Z, Maleszka R, Rzepecka B, Mazurek M.
Wpływ lucerny na wzrost Trichophyton mentagrophytes w mikrohodowli.
Wiad Parazytol 2001; 47 (4): 839-844.
[The effect of Medicago spp. on the growth of Trichophyton mentagrophytes in microculture. (original article)]

Full text (HTML)
Reprint (PDF)
Artykuł (HTML)

Polski

¦piewak R.
Uczulenie na alergeny krów i ¶wiń w¶ród rolników Polski wschodniej.
Med Pr 2001; 52 (5): 351-354.
[Sensitization to cow and pig allergens among farmers in Eastern Poland. (original article)]

Full text (HTML)
Reprint (PDF)
Artykuł (HTML)

Polski

¦piewak R.
Dolegliwo¶ci skórne prowokowane przez pracę w rolnictwie - badania ankietowe 145 rolników z województwa lubelskiego. Post Dermatol Alergol 2001; 18 (3): 194-199.
[Skin diseases related to farm work - a questionnaire survey of 145 Polish farmers in Lublin Region. (original article)]

Full text (HTML)
Reprint (PDF)
Artykuł (HTML)

English

Spiewak R, Skorska C, Dutkiewicz J.
Occupational airborne contact dermatitis caused by thyme dust.
Contact Dermatitis 2001; 44 (4): 235-239. (original article)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Gora A, Dutkiewicz J.
Work-related skin symptoms and type I allergy among eastern-Polish farmers growing hops and other crops.
Ann Agric Environ Med 2001; 8 (1): 51-56. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Spiewak R.
Pesticides as a cause of occupational skin disease in farmers.
Ann Agric Environ Med 2001; 8 (1): 1-5. (review article)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R.
Zawodowe choroby skóry u rolników - problem ważny i niedoceniany.
Nowa Medycyna 2000; 7 (107): 35-39.
[Occupational dermatoses in farmers - an important and underestimated problem. (review article)]

Abstract
Reprint (PDF)
Streszczenie
Artykuł (HTML)

English

Spiewak R.
Patch tests with popular topical antifungal drugs in eczema patients.
Int Rev Allergol Clin Immunol 2000; 6 (4): 136-138. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Szostak W.
Zoophilic and geophilic dermatophytoses among farmers and non-farmers in eastern Poland.
Ann Agric Environ Med 2000; 7 (2): 125-129. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Dutkiewicz J, Skorska C.
Detection of specific IgE as a screening tool for cow and swine breeders' occupational allergic dermatoses.
Ann Agric Environ Med 2000; 7 (2): 145-147. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Dutkiewicz J.
Occupational contact dermatitis to Phaseolus vulgaris in a farmer - a case report.
Ann Agric Environ Med 2000; 7 (1): 55-59.

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R.
Zawodowe choroby skóry u rolników - problem ważny również dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Med Ogólna 2000; 6 (3): 223-232.
[Occupational dermatoses in farmers - problem important also for primary health care physicians. (review article)]

Abstract
Reprint (PDF)
Streszczenie

Polski

¦piewak R.
Aeropalinologia w służbie polskiej alergologii - rys historyczny.
Alergia Astma Immunologia 1999; 4 (1): 3-5.
[Aeropalynology in the service of Polish allergology - a historical perspective. (original article)]

Abstract
Streszczenie
Artykuł (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R.
Dermatozy zawodowe u rolników wywoływane przez czynniki biologiczne.
Przegl Dermatol 1999; 86 (1): 11-16.
[Occupational dermatoses in farmers caused by biological factors. (review article)]

Abstract
Streszczenie
Artykuł (HTML)

English

Spiewak R.
Occupational dermatoses in farmers - a proposal for diagnostic procedure.
Ann Agric Environ Med 1999; 6 (1): 63-72. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R.
Wpływ czynników ¶rodowiskowych na skórę.
Medycyna ¦rodowiskowa 1999; 2 (1): 11-15.
[Influence of environmental factors on the skin. (review article)]

Abstract
Streszczenie
Artykuł (HTML)

English

Spiewak R.
Occupational dermatoses in agriculture.
J Agric Safety Health 1998; 4 (2): 77-79. (editorial)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R.
Porównanie wyników badania rynomanometrycznego z wybranymi objawami subiektywnymi i obiektywnymi u chorych na alergiczny nieżyt nosa. Otolaryngol Pol 1998; 52 (1): 59-64.
[Comparison of rhinomanometry results and selected subjective and objective symptoms in patients with seasonal allergic rhinitis. (original article)]

Abstract
Reprint (PDF)
Streszczenie

English

Spiewak R.
Zoophilic and geophilic fungi as a cause of skin disease in farmers.
Ann Agric Environ Med 1998; 5 (2): 97-102. (review article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Brewczynski PZ.
Rhinomanometrically controlled nasal provocation test: a comparison of results using this method in patients with seasonal allergic rhinitis and in healthy volunteers.
Med Sci Monit 1998; 4 (1): 112-116. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R.
Alergologia w Internecie.
Alergia Astma Immunologia 1997; 2 (3): 141-145.
[Allergology on the Internet. (review article)]

Abstract
Reprint (PDF)
Streszczenie

Polski

¦piewak R.
Spór o miejsce rynomanometrii we współczesnej diagnostyce czynno¶ciowej górnych dróg oddechowych. Otolaryngol Pol 1997; 51 (4): 377-383.
[Debates on the role of rhinomanometry in modern functional diagnosis of the upper airway. (review article)]

Abstract
Reprint (PDF)
Streszczenie

Polski

¦piewak R.
Zakażenia grzybicze skóry i jej przydatków - ważny problem na pograniczu medycyny rodzinnej i dermatologii. Med Ogolna 1997; 3 (4): 356-368.
[Fungal infections of skin and its appendages - an important problem on the border of general medicine and dermatology. (review article)]

Abstract
Reprint (PDF)
Streszczenie

Deutsch

Spiewak R, Johansson SGO, Wüthrich B.
Berufsbedingtes Asthma auf Fledermäuse (Chiropteren).
Allergologie 1996; 19 (11): 509-511.
[Occupational asthma caused by exposure to bats (Chiroptera). (case report)]

Abstract
Reprint (PDF)
Volltext (HTML)

English

Spiewak R, Krysinska-Traczyk E, Sitkowska J, Dutkiewicz J.
Microflora of allergenic pollens - a preliminary study.
Ann Agric Environ Med 1996; 3 (2): 127-130. (original article)

Abstract
Reprint (PDF)

English

Spiewak R, Skorska C, Prazmo Z, Dutkiewicz J.
Bacterial endotoxin associated with pollen as a potential factor aggravating pollinosis.
Ann Agric Environ Med 1996; 3 (1): 57-59. (original article)

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

English

Spiewak R.
Inter-individual and intra-individual variability of skin reactivity to histamine at prick-testing.
Dermatol Online J 1995; 1 (4): 4. (original article)

Full text (HTML)

Deutsch

Spiewak R, Bozek A, Solarz K, Maslowski T, Brewczynski PZ.
Das berufsbedingte Prurigo-Asthma-Syndrom infolge Exposition gegen Mehlallergene.
Allergologie 1995; 18 (3): 102-106.
[Occupational prurigo-asthma syndrome caused by exposure to flour allergens. (case report)]

Abstract
Reprint (PDF)
Volltext (HTML)

Polski

Brewczyński PZ, ¦piewak R, Gałuszka-Ignasiak B, Dudek B, Bożek A, Masłowski T, Klin MJ.
Zwi±zek między samopoczuciem a wynikami rinomanometrycznych pomiarów drożno¶ci nosa u chorych na sezonowy nieżyt nosa. Pneumonol Alergol Pol 1994; 62 (11-12): 578-582.
[Correlation between symptoms and results of rhinomanometric measurements of nasal patency in patients with seasonal allergic rhinitis. (original article)]

Abstract

Polski

Brewczyński PZ, ¦piewak R, Gałuszka B.
Kliniczna i rinomanometryczna ocena skuteczno¶ci flunizolidu w leczeniu alergicznego sezonowego nieżytu nosa. Pneumonol Alergol Pol 1994; 62 (1-2): 84-89.
[Clinical and rhinomanometric evaluation of flunisolide in treatment of seasonal allergic rhinitis. (original article)]

Abstract

Polski

Brewczyński PZ, ¦piewak R, Klin MJ.
Historia naturalna odczynów alergicznych wywoływanych uż±dleniami owadów błonkoskrzydłych.
Pol Tyg Lek 1994; 49 (14-15): 330-333.
[Natural history of allergic reactions to Hymenoptera insect bites. (original article)]

Abstract

English

Spiewak R, Bozek A, Maslowski T, Brewczynski PZ.
Occupational asthma due to wood dust exposure (ash, oak, beech and pine) - a case study.
Ann Agric Environ Med 1994; 1 (1): 73-76.

Full text (HTML)
Reprint (PDF)

Polski

¦piewak R, Pierzchała E.
Zmienno¶ć miejscowego odczynu skóry przedramienia na histaminę.
Ann Soc Doctr Stud Acad Med Siles 1994; 20: 125-128.
[Variability of the forearm skin's reactivity to histamine. (original article)]

Streszczenie
Reprint (PDF)
Artykuł (HTML)

Polski

¦piewak R.
Stan czynno¶ciowy górnych dróg oddechowych studentów ¦l±skiej Akademii Medycznej.
Ann Soc Doctr Stud Acad Med Siles 1994; 20: 119-123.
[Functional status of the upper airways among students of the Silesian Medical Academy. (original article)]

Abstract
Full text (HTML)
Reprint (PDF)
Streszczenie
Artykuł (HTML)

Polski

¦piewak R, Brewczyński PZ.
Powikłania po stabilizacji płyt± metalow± złamania ko¶ci udowej u chorej z alergi± kontaktow± na chrom, nikiel i kobalt. Pol Tyg Lek 1993; 48 (29-30): 651-652.
[Complications after metal plate stabilization of femoral fracture in a female patient with contact hypersensitivity to chromium, nickel and cobalt. (case report)]

Abstract
Full text (HTML)
Reprint (PDF)
Streszczenie
Artykuł (HTML)

Polski

Brewczyński PZ, Ustrzycka R, Kalina Z, ¦piewak R, Bożek A.
Komputerowy System Informacji Medycznej (KSIMPA) wspomagaj±cy pracę Poradni Alergologicznej. Cel i zakres pracy Systemu. Medycyna 2000 1992; 3 (23/24): 37-40.
[Medical Information Computer System KSIMPA supporting work of allergy outpatient clinic. Aims and features of the system. (original article)]

Abstract
Streszczenie

© Radoslaw Spiewak. (contact).
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website.
Document created: 20 July 2003, last updated: 4 October 2019.