Streszczenie 2000-6
Śpiewak R.
Zawodowe choroby skóry u rolników - problem ważny i niedoceniany.
Nowa Medycyna 2001;7(107): 35-39.

Streszczenie

Zawodowe choroby skóry u rolników stanowią poważny i niedoceniany problem. Według statystyk światowych dotyczących wszystkich gałęzi gospodarki, choroby skóry stanowią 9 - 34% wszystkich chorób zawodowych, dzięki czemu zajmują w różnych krajach od pierwszego do piątego miejsca na liście najczęstszych przyczyn utraty zdolności zarobkowania. Częstość ich występowania porównywalna jest do zawodowych uszkodzeń słuchu i układu kostno-stawowego. W rolnictwie, zachorowalność na zawodowe choroby skóry ocenia się w USA na 2,8 przypadków na 1000 rolników na rok, zaś w Finlandii na 0,4 przypadków/1000/rok.

Tymczasem w Polsce w roku 1999 uznano 22 rolnicze zawodowe choroby skóry, co stanowi 0,015 przypadków na 1000 ubezpieczonych na rok. Powyższe dane sugerują dalece niedostateczną wykrywalność rolniczych zawodowych chorób skóry w naszym kraju. Poprawa tego stanu rzeczy zależy od zaangażowania się lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz dermatologów działających na terenach rolniczych w wykrywanie przypadków chorób skóry podejrzanych o etiologię zawodową i kierowanie ich do specjalistycznej diagnostyki. W niniejszym artykule przedstawiono typowe postacie kliniczne zawodowych chorób skóry u rolników, jak również ich najczęstszą etiologię.

SŁOWA KLUCZOWE: dermatologia, medycyna pracy, dermatozy zawodowe, rolnicy.


Otwórz artykuł: HTML, PDF (1,2 MB).

Pytania? Uwagi? Proszę o kontakt!
Powrót do spisu artykułów.
Strona domowa autora: www.RadoslawSpiewak.net