Częstość korzystania i poziom zadowolenia z mikrodermabrazji diamentowej wśród klientek salonu kosmetycznego

Magdalena Niewęgłowska-Wilk, Tomasz Wilk, Grażyna Kamińska-Winciorek, Radosław Śpiewak

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Źródło: Niewęgłowska-Wilk M, Wilk T, Kamińska-Winciorek G, Śpiewak R. Częstość korzystania i poziom zadowolenia z mikrodermabrazji diamentowej wśród klientek salonu kosmetycznego. Estetol Med Kosmetol 2011; 1(1): 17-19.

 

Cel: Celem pracy była ocena częstotliwości korzystania z zabiegu mikrodermabrazji diamentowej w obrębie twarzy i badanie poziomu zadowolenia z zabiegu w grupie klientek salonu kosmetycznego. Materiały i metody: W prywatnym salonie kosmetycznym w Krakowie przeprowadzono badania ankietowe klientek w wieku 20-30 lat podzielonych na dwie stuosobowe grupy. Pierwsza grupa (A) składała się ze 100 kolejnych spełniających kryterium wieku klientek salonu, które odpowiedziały na pytanie czy, i z jakiego powodu korzystają z mikrodermabrazji diamentowej. Druga grupa (B) obejmowała 100 klientek korzystających z mikrodermabrazji diamentowej, podzielonych w zależności od wskazania do zabiegu na 4 podgrupy po 25 osób, które odpowiadały na pytanie o częstość korzystania oraz poziom satysfakcji z zabiegu. Wyniki: Wśród 100 klientek salonu (grupa A) z zabiegu mikrodermabrazji diamentowej przynajmniej raz w życiu skorzystało 41%. Wśród klientek korzystających z tego zabiegu (grupa B) 44% wykonywało ten zabieg tylko raz w roku. Zadowolenie z przeprowadzonej mikrodermabrazji już po pierwszym zabiegu zadeklarowało 39% ankietowanych. Najbardziej zadowolone (14 spośród 25 osób, 56%) były osoby korzystające z zabiegu mikrodermabrazji diamentowej w celu redukcji przebarwień. Wnioski: Kobiety w wieku 20-30 lat korzystają najczęściej z jednego zabiegu mikrodermabrazji diamentowej w roku, a najwyższy poziom satysfakcji już po pierwszym zabiegu zgłaszają osoby korzystające z tej metody w celu redukcji przebarwień skóry twarzy.

Słowa kluczowe: mikrodermabrazja diamentowa, złuszczanie warstwy rogowej, przebarwienia, ostudy.

Abstract
Reprint (PDF)

Linki:

Dla Pacjenta: Dermatolog w Krakowie

Dla Pacjenta: Alergolog w Krakowie

Studiuj kosmetologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Czasopismo naukowe Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Dla Lekarza: Kurs 'Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie'

Dla Lekarza: Praktyczny Kurs 'Testy Płatkowe'

Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net.
© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Document created: 25 October 2011, last updated: 11 April 2015.