Dysmorfofobia w oczach studenta kosmetologii

Olga Dębska-Ratuszniak1, Grażyna Kamińska-Winciorek2,Radosław Śpiewak2

  1. Studenckie Koła Naukowe "Kosmetologia Lecznicza" i "Estetologia Medyczna" przy Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii UJ w Krakowie
  2. Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Źródło: Dębska-Ratuszniak O, Kamińska-Winciorek G, Śpiewak R. Dysmorfofobia w oczach studenta kosmetologii. Dermatologia Kliniczna 2012; 14 (4): 171-174.

 

Wprowadzenie: Body Dysmorphic Disorder (BDD, zaburzenie dysmorficzne) to zespół chorobowy charakteryzujący się nadmiernym niepokojem wywołanym nieistniejącym lub minimalnym defektem fizycznym. Mimo że choroba ta dotyczy do 2% populacji na całym świecie, wiedza na ten temat wciąż nie jest powszechna. Dotychczas nie badano postrzegania problemów psychodermatologii przez studentów kosmetologii.
Cel pracy: Celem badania było poznanie wiedzy na temat psychodermatologii, a w szczególności BDD wśród studentów kosmetologii.
Materiał i metody: Badanie ankietowe objęło 121 studentek kierunku kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) w wieku od 23 do 44 lat, mediana 24.
Wyniki: Spośród 121 respondentów pojęcie psychodermatoz i BDD było znane 106 osobom (88%), z czego 65 osób (54%) było w stanie wskazać typowe objawy BDD. Najbardziej pożądana była według studentów współpraca kosmetologa z lekarzem dermatologiem (120, 99%), psychologiem (56, 46%) oraz chirurgiem plastycznym (53, 44%), a tylko 28 (23%) dostrzegało potrzebę współpracy z lekarzem psychiatrą.
Wnioski: Większość studentek zna pojęcie psychodermatoz, a ponad połowa potrafi wskazać typowe objawy BDD. Dostrzegają one potrzebę współpracy kosmetologa z lekarzem dermatologiem, natomiast nie doceniają roli psychiatry w tym zakresie.

Słowa kluczowe: body dysmorphic disorder, zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania, studenci.

Abstract
Reprint (PDF)

Linki:

Dla Pacjenta: Dermatolog w Krakowie

Dla Pacjenta: Alergolog w Krakowie

Studiuj kosmetologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Czasopismo naukowe Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Dla Lekarza: Kurs 'Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie'

Dla Lekarza: Praktyczny Kurs 'Testy Płatkowe'

Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net.
© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Document created: 2 February 2013, last updated: 11 April 2015.