Motywacje, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz poziom kompetencji słuchaczy studiów magisterskich na kierunku kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Olga Dębska-Ratuszniak, Danuta Plichta, Radosław Śpiewak

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Źródło: Dębska-Ratuszniak O, Plichta D, Śpiewak R. Motywacje, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz poziom kompetencji słuchaczy studiów magisterskich na kierunku kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (1): 28-32.

 

Kosmetologia jest nową dziedziną nauk o zdrowiu. W sektorze edukacyjnym nie ma dużego doświadczenia w zakresie kształcenia akademickiego na tym kierunku. W tworzeniu skutecznych programów nauczania cenna jest znajomość motywów i oczekiwań studentów.
Cel: Celem badania było poznanie motywacji, kompetencji, a także aspiracji edukacyjnych oraz zawodowych słuchaczy studiów magisterskich Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na kierunku kosmetologia.
Materiał i metody: Przeprowadzono badania ankietowe wśród 132 studentek kierunku kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyniki: Głównym motywem wyboru studiów kosmetologicznych było zainteresowanie dziedziną kosmetologii i pielęgnacją skóry (59% uczestników badania). Decyzja o wyborze tego kierunku została podjęta samodzielnie przez 98% ankietowanych. Największy wpływ na wybór zawodu kosmetologa przez ankietowanych miała potrzeba samorealizacji, rozwijania siebie, swoich zdolności i zainteresowań (59%). Większość studentek (71%) w sytuacji ponownego wyboru kierunku studiów powtórnie zdecydowałaby się na kosmetologię. Najczęstszym motywem kontynuacji nauki na poziomie magisterskim była chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych (64%) oraz zdobycia pełnego wyższego wykształcenia (54%). Głównym powodem wyboru Uniwersytetu Jagiellońskiego jako miejsca studiowania była renoma i prestiż tej uczelni. Na pytanie o wymarzone miejsce pracy po uzyskaniu tytułu magistra większość (54%) wymieniła pracę w gabinecie dermatologicznym w charakterze współpracownika lekarza w zakresie pielęgnacji skóry. Najczęściej wskazywanym przez ankietowanych atutem pracy w zawodzie kosmetologa była możliwość podejmowania nowych wyzwań (54%) oraz praca w przyjaznym otoczeniu (38%), a wadą duża konkurencja na rynku pracy (75%). Niemal połowa uczestników badania (45%) wskazała, że najbardziej obawia się w swojej przyszłej pracy braku uregulowań prawnych zawodu.
Wnioski: Decyzja studentów kosmetologii o wyborze kierunku studiów jest z reguły samodzielna i przemyślana. Studentom zależy na jakości kształcenia oraz poziomie nauczania.

Słowa kluczowe: studenci kosmetologii, motywacja, kompetencje, aspiracje, oczekiwania, studia magisterskie.

Abstract
Reprint (PDF)

Linki:

Dla Pacjenta: Dermatolog w Krakowie

Dla Pacjenta: Alergolog w Krakowie

Studiuj kosmetologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Czasopismo naukowe Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Dla Lekarza: Kurs 'Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie'

Dla Lekarza: Praktyczny Kurs 'Testy Płatkowe'

Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net.
© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Document created: 2 February 2013, last updated: 11 April 2015.