Śródmiąższowe choroby płuc i zwłóknienie płuc - problem starzejących się społeczeństw

Marcin Golec, Magdalena Władysiuk-Blicharz, Radosław Śpiewak

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Wydział Ochrony Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Promocji Zdrowia

Źródło: Golec M, Władysiuk-Blicharz M, Śpiewak R. Śródmiąższowe choroby płuc i zwłóknienie płuc - problem starzejących się społeczeństw. Pol Merk Lek 2007, 23 (136): 288-290.

 

Streszczenie: Przewlekłe choroby płuc stanowią rosnący problem, szczególnie w bogatych krajach rozwiniętych, dotkniętych zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Pomimo tego śródmiąższowe choroby płuc, są zwłaszcza zwłóknienia płuc, nie zyskują należnej uwagi ani ze strony naukowców ani klinicystów. Dotkliwy jest brak wyczerpujących danych epidemiologicznych (zwłaszcza dotyczących roli czynników środowiskowych i zawodowych). Współczesna medycyna nie dysponuje również skutecznymi sposobami leczenia tej grupy chorób - a dostępne obecnie opcje diagnostyczne i terapeutyczne charakteryzują się wysokimi kosztami (np. transplantacja płuc) i niską efektywnością. Średni wiek chorych na śródmiąższowe choroby płuc oceniany jest na 61+/-0,7 lat - co sprawia, że ta grupa chorób staje się szczególnie ważnym problemem starzejących się społeczeństw Zachodu: USA, Europy i Japonii. Średni czas przeżycia od momentu postawienia diagnozy to tylko 3 lata. Biorąc pod uwagę powyższe dane niezbędne jest wypracowanie nowego podejścia do tego problemu zdrowotnego. Jednym z pierwszych kroków powinno być przeprowadzenie badań epidemiologicznych, na znacznie szerszą niż dotychczas, skalę. Wyniki badań powinny być bezzwłocznie wdrażane w ramy aktualnej polityki zdrowotnej. Jedynie opracowanie nowych metod diagnostycznych (zwłaszcza mogących służyć do screeningu) i nowatorskich sposobów leczenia może poprawić rokowanie i jakość życia chorych na śródmiąższowe choroby płuc, w tym włóknienie płuc.

Słowa kluczowe: śródmiąższowe choroby płuc, zwłóknienie płuc, czynniki środowiskowe, epidemiologia, czynniki ryzyka, jakość życia, starzenie się społeczeństw.

Abstract
Reprint (PDF)

Linki:

Sensimun - badania biomedyczne na zlecenie

Dermatolog, wenerolog, alergolog, Kraków

© Radosław Śpiewak

Contact Dr. Spiewak Back to article list Website's front page