Częstość występowania skórnych reakcji niepożądanych na kosmetyki w miejscu pracy wśród pracowników salonów kosmetycznych

Radosław Śpiewak1,2, Agnieszka Doryńska2

  1. Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
  2. Instytut Dermatologii, Kraków
  3. Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Źródło: Śpiewak R. Częstość występowania skórnych reakcji niepożądanych na kosmetyki w miejscu pracy wśród pracowników salonów kosmetycznych. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (2): 54-57.

 

Reakcje niepożądane na produkty kosmetyczne są częste w populacji generalnej. Nie ma natomiast danych na temat rozpowszechnienia tego typu problemów wśród personelu salonów kosmetycznych, który regularnie narażony jest na kosmetyki w środowisku pracy. Cel: Ocena częstości skórnych reakcji niepożądanych na kosmetyki w miejscu pracy wśród pracowników gabinetów kosmetycznych. Materiał i metody: Podczas kursów dokształcających dla kosmetyczek i kosmetologów, zaprosiliśmy wszystkich uczestników pracujących w salonach kosmetycznych do udziału w anonimowych badaniach ankietowych. Badaną grupę stanowiło 90 kobiet, mediana czasu zatrudnienia w salonie kosmetycznym wynosiła 5 lat (zakres: od 1 miesiąca do 37 lat). Uczestniczki odpowiadały na pytanie, czy kiedykolwiek w życiu doświadczyły problemów skórnych, które według nich były efektem niepożądanym kosmetyków. Następnie podawały typowe cechy takich problemów skórnych oraz odpowiadały na pytanie o pomoc lekarską, z jakiej korzystały w związku z wystąpieniem tych problemów. Wyniki: Dwadzieścia sześć uczestniczek (29%) odpowiedziało, że doświadczyły problemów skórnych prowokowanych przez kosmetyki w miejscu pracy. U 18 z nich (69%) problemy skórne ustąpiły po zaprzestaniu używania podejrzewanych kosmetyków. U 17 (65%) powstawały one wyłącznie lub najczęściej w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Opisane problemy skórne zmusiły 19 respondentek (21%) do skorzystania z pomocy lekarskiej, spośród nich 6 zostało skierowanych do lekarza medycyny pracy, a dalsze 4 otrzymały zalecenie zmiany pracy. Wnioski: Wśród pracowników salonów kosmetycznych co trzecia osoba odczuwa problemy skórne prowokowane przez produkty kosmetyczne, co piąta szuka z tego powodu pomocy lekarskiej, a u co dziesiątej lekarze podejrzewają chorobę zawodową.

Słowa kluczowe: problemy skórne prowokowane przez pracę, wyprysk zawodowy, świąd, kosmetolodzy, kosmetyczki.

Abstract
Reprint (PDF)

Linki:

Dla Pacjenta: Dermatolog w Krakowie

Dla Pacjenta: Alergolog w Krakowie

Studiuj kosmetologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Czasopismo naukowe Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Dla Lekarza: Kurs 'Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie'

Dla Lekarza: Praktyczny Kurs 'Testy Płatkowe'

Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net.
© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Document created: 13 March 2013, last updated: 11 April 2015.