Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w gabinecie kosmetologicznym

Danuta Plichta, Radosław Śpiewak

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Źródło: Plichta D, Śpiewak R. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w gabinecie kosmetologicznym. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (2): 44-49.

 

Współczesny gabinet kosmetologiczny to nie tylko miejsce upiększania i pielęgnacji ciała ludzkiego, ale także obszar realizacji edukacji zdrowotnej i kształtowania zachowań prozdrowotnych. Kosmetolog ze względu na swoje wykształcenie doskonale nadaje się do roli promotora zdrowia, może stać się także realizatorem programów edukacyjnych. Celem niniejszego artykułu był przegląd dostępnej literatury na temat programów edukacji zdrowotnej prowadzonych w gabinecie kosmetologicznym. Materiał i metody: Dokonano przeglądu oryginalnych prac badawczych opisujących działania z zakresu edukacji zdrowotnej na terenie gabinetu kosmetologicznego. Przeszukano bazy bibliograficzne PubMed, Embase, Scopus, Web of Science, Google Scholar, a ponadto dokonano ręcznego przeglądu dwóch polskich czasopism naukowych poświęconych kosmetologii (Polish Journal of Cosmetology, od 1998 do 2011 roku) oraz zdrowiu publicznemu i promocji zdrowia (Zdrowie Publiczne, od 2001 do 2011 roku). Z analizy wyłączono publikacje dotyczące edukacji zdrowotnej realizowanej w salonie kosmetycznym przez nie-kosmetologów (fryzjerów lub stylistów). Wyniki: Zidentyfikowano 16 publikacji na temat roli kosmetologa jako edukatora zdrowotnego oraz promotora zdrowia. Opracowano tabelaryczne zestawienie oryginalnych prac opisujących programy zdrowotne w gabinetach kosmetologicznych wraz z omówieniem efektów realizowanych programów. Wnioski: Kosmetolog w pełni kwalifikuje się do roli edukatora zdrowotnego. Gabinety kosmetologiczne wydają się idealnym miejscem szerzenia informacji zdrowotnych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że realizacja programów promocji zdrowia na terenie gabinetu kosmetologicznego przynosi oczekiwane efekty.

Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, kosmetolog, gabinet kosmetologiczny, salon kosmetyczny.

Abstract
Reprint (PDF)

Linki:

Dla Pacjenta: Dermatolog w Krakowie

Dla Pacjenta: Alergolog w Krakowie

Studiuj kosmetologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Czasopismo naukowe Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Dla Lekarza: Kurs 'Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie'

Dla Lekarza: Praktyczny Kurs 'Testy Płatkowe'

Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net.
© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Document created: 13 March 2013, last updated: 11 April 2015.