Radosław Śpiewak: Życiorys w skrócie

Profesor Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i wenerolog, specjalista alergolog, Kraków, dermatologia, alergologia, wenerologia, Instytut Dermatologii w Krakowie, życiorys, strona domowa, curriculum vitae, kariera zawodowa, przebieg pracy, nota biograficzna, biografia, lekarz, naukowiec, dermatolog, dermatologia, alergolog, alergologia, alergologia doświadczalna, dermatologia doświadczalna, osiągnięcia, nagrody, specjalista dermatolog i wenerolog, Kraków, dermatologia, wenerologia, Instytut Dermatologii w Krakowie

Professor Radoslaw Spiewak, dermatologist and allergist in Krakow (Cracow), Poland: CV in English In English
 
→ wykaz publikacji
→ pacjenci: umawianie wizyt u prof. Śpiewaka
→ pacjenci: informacje o alergii autorstwa prof. Śpiewaka
→ Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Urodzony w 1968 roku w Tarnowie. Studia lekarskie na Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1987-1993. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych (doktorat 1995, habilitacja 2003, profesura 2017), specjalista dermatolog i wenerolog (1999), specjalista alergolog (2010). Lekarz medycyny estetycznej (Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2013). Autor lub współautor ponad 200 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych oraz ponad 50 monografii naukowych i podręczników. Wymieniony na liście najbardziej wpływowych naukowców świata (Directory of World's Top Scientists, Elsevier 2021, 2022, 2023).

Praca: Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2011), kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (od 2010). • Współzałożyciel i dyrektor ds. rozwoju Instytutu Dermatologii sp. z o. o. w Krakowie. • Lekarz specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog w Ambulatorium 'dermatolog.eu'. • Założyciel i właściciel laboratorium Sensimun (poprzednia nazwa: Celimun).

Zainteresowania badawcze: Diagnostyka in vivo oraz in vitro alergii. • Testy płatkowe. • Choroby z grupy wyprysku i zapalenia skóry. • Choroby z grupy pokrzywki. • Skórne reakcje niepożądane (alergia) na kosmetyki i leki. • Mechanizmy alergii kontaktowej, fotoalergii i fototoksyczności.

Założyciel i redaktor naczelny pierwszego polskiego czasopisma medycznego online "GALEN" (utworzone 1996) oraz czasopism naukowych "Estetologia Medyczna i Kosmetologia" i "Dermatopedia". Współtwórca, były redaktor, a obecnie członek rady programowej czasopisma Annals of Agricultural and Environmental Medicine", członek rady programowej czasopism Allergologie, Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, The Open Allergy Journal, Alergoprofil, ISRN Public Health, a także Postępy Dermatologii i Alergologii. Członek Lokalnego Komitetu Organizacyjnego XXVIII Kongresu Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (Warszawa, 6-10 czerwca 2009), przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Szkoły Alergologii EAACI "Dermatitis&Eczema" (Krakow 18-21 sierpnia 2011), przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego EAACI Skin Allergy Meeting (Krakow 18-20 września 2014). Członek Komitetów Naukowych 10 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego (Strasbourg, 15-18 września 2010) oraz 11 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego (Malmö, 13-16 czerwca 2012). Ewaluator artykułów w dziedzinach dermatologii i alergologii dla McMaster Online Rating of Evidence (MORE), PIER, bmjupdates+, oraz Evidence-Based Journals.

Kierownik lub wykonawca 10 programów badawczych: Strategicznych Programów Rządowych, grantów Komitetu Badań Naukowych, programów statutowych Instytutu Medycyny Wsi, stypendium badawczego Niemieckiego Biura Wymiany Akademickiej (DAAD), Stypendium Indywidualnego Marii Curie (5 Program Ramowy Komisji Europejskiej), Europejskiego Grantu Reintegracyjnego Komisji Europejskiej (6 Program Ramowy). Staże zagraniczne: Bochum (Niemcy), Harpenden (Anglia), Zurych (Szwajcaria), Akwizgran (Niemcy), Kuopio (Finlandia), Amsterdam (Holandia).

Nagrody międzynarodowe: Howard I. Maibach Award (American Society of Contact Dermatitis, 2003), EAACI Exchange Research Fellowship Award (European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2001), Albert M. Kligman Fellowship (Society for Investigative Dermatology, 2001).

Nagrody krajowe: Nagroda Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (2003), Nagroda Zespołowa Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie (1999), Dyplom Honorowy im. Prof. Mieczysława Obtułowicza (Polskie Towarzystwo Alergologiczne 1997), Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1996), Srebrna Odznaka "Primus Inter Pares" (1991), nagrody rektorskie (Śląska Akademia Medyczna 1988, 1989, 1990 i 1991).

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Document created: 20 July 2003, last updated: 22 October 2023