Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego. Klasyfikacja, Narażone Grupy Zawodowe, Pomiary, Profilaktyka

Jacek Dutkiewicz, Radosław Śpiewak, Leon Jabłoński, Jolanta Szymańska

Ad Punctum, Lublin 2007. Format A4, 160 stron.

English summary
Zamów monografię

Monografię opracowano zgodnie z założeniami Dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej dotyczącej ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w pracy.

Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych obejmuje 623 czynniki (w tym: priony, wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty, rośliny, zwierzęta) będące częstą przyczyną chorób i dolegliwości pochodzenia zawodowego. Klasyfikacja grup zawodowych narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy obejmuje 148 grup zawodowych należących do 22 kategorii, czyli dużych gałęzi gospodarki.

Obie Klasyfikacje ujęto w przejrzystych, wzajemnie powiązanych, tabelach. Pozwalają one na szybkie ustalenie związku między warunkami pracy a zmianami chorobowymi dla poszczególnych grup zawodowych. Tabele te mogą być przydatne podczas zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, określania potencjalnych zagrożeń zawodowych oraz podejmowania niezbędnych działań zapobiegawczych lub naprawczych.

© Radosław Śpiewak

Contact Dr. Spiewak Back to monograph list Website's front page