Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych

Jacek Dutkiewicz, Radosław Śpiewak, Leon Jabłoński

Ad punctum, Lublin 2002. Format A4, 158 stron.

English summary
Wprowadzenie
Zamów monografię

Monografię opracowano zgodnie z założeniami Dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej dotyczącej ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w pracy.

Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych obejmuje 623 czynniki (w tym: priony, wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty, rośliny, zwierzęta) będące częstą przyczyną chorób i dolegliwości pochodzenia zawodowego. Klasyfikacja grup zawodowych narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy obejmuje 148 grup zawodowych należących do 22 kategorii, czyli dużych gałęzi gospodarki.

Obie Klasyfikacje ujęto w przejrzystych, wzajemnie powiązanych, tabelach. Pozwalają one na szybkie ustalenie związku między warunkami pracy a zmianami chorobowymi dla poszczególnych grup zawodowych. Tabele te mogą być przydatne podczas zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, określania potencjalnych zagrożeń zawodowych oraz podejmowania niezbędnych działań zapobiegawczych lub naprawczych.

© Ad Punctum

Contact Dr. Spiewak Back to monograph list Website's front page