Dermatozy Zawodowe u Rolników

Autor: dr hab. med. Radosław Śpiewak

Wydawnictwo Czelej 2002, 136 stron, 5 tabel, 3 ryciny, 339 pozycji piśmiennictwa

Streszczenie

Rolnictwo jest gałęzią gospodarki o najwyższym ryzyku chorób zawodowych. Co czwarty rolnik w Polsce odczuwa dolegliwości skórne prowokowane przez pracę. W USA zapadalność na dermatozy zawodowe wśród rolników wynosi 38,3/10 tys./rok, dalece przewyższając zapadalność na dermatozy w pozostałych gałęziach gospodarki (9,8/10 tys./rok) i ponad 30-krotnie przewyższając zapadalność na zawodowe choroby układu oddechowego. W Finlandii na rolników przypada 22% wszystkich zawodowych chorób skóry, mimo że w rolnictwie zatrudnionych jest zaledwie 7% osób czynnych zawodowo.

Pobierz monografię (PDF 7 MB)

 

© Radoslaw Spiewak. (contact).
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website.
Document created: 1 May 2004, last updated: 16 June 2017.