Pyłkowe zapalenie spojówek - niedoceniany problem okulistyczny?

Bogusław Wach1, Lidia Stawska-Trzaskowska2, Radosław Śpiewak3, Marek Prost4, Włodzimierz Matysiak5

  1. Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna w Lublinie
  2. Poradnia Okulistyczna w Dęblinie
  3. Zakład Aerobiologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
  4. Klinika Okulistyki AM w Lublinie
  5. Zakład Histologii AM w Lublinie

Praca opublikowana w: R. Śpiewak (Redaktor): "Pyłki i Pyłkowica: Aktualne Problemy". Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 1995, str. 79-81. (Spis treści książki).

Cel

Celem pracy była ocena częstości występowania pyłkowicy jako przyczyny przewlekłych, opornych na typowe leczenie przeciwbakteryjne, zapaleń spojówek.

Badana grupa

Badaną grupę stanowiło 148 chorych (76 kobiet i 72 mężczyzn, średnia wieku 38 lat). Do badanej grupy kwalifikowano osoby z rozpoznanym zapaleniem spojówek, u których proces chorobowy nie ustępował przez dłużej niż 4 tygodnie, mimo stosowania rutynowego leczenia przeciwbakteryjnego. W czasie obserwacji żadna z badanych osób nie była pod wpływem leków o znanym działaniu modyfikującym reaktywność skóry.

Metody

U badanych wykonano testy punktowe z pospolitymi alergenami wziewnymi oraz pokarmowymi, produkcji firmy Bencard i Biomed. Jako wynik dodatni traktowano reakcję skórną na testowany alergen (bąbel) o średnicy równej lub większej od 1/2 średnicy kontrolnego bąbla histaminowego.

Wyniki

Wyniki pracy przedstawia tabela I. U ponad 35% osób z przewlekłym zapaleniem spojówek wykazano istnienie uczulenia na pospolite aeroalergeny. Zdecydowanie najczęstsze było w tej grupie uczulenie na pyłki traw oraz innych roślin wiatropylnych.

Tabela I. Uczulenie na aeroalergeny u osób z przewlekłym zapaleniem spojówek

Alergen

Liczba reakcji pozytywnych

Odsetek (%)

95% przedział ufności

Trawy I

53

35,8

28,1 - 43,5

Trawy II

40

27,0

19,9 - 34,2

Drzewa

21

14,2

8,6 - 19,8

Chwasty

7

4,7

1,3 - 8,1

Kurz domowy

48

32,4

24,9 - 40,0

Kurz słomy

7

4,7

1,3 - 8,1

Kurz siana

8

5,4

1,8- 9,0

Candida albicans

4

2,7

0,1 - 5,3

Aspergillus i Penicillium

5

3,4

0,4 - 7,2

Pierze kurze

1

0,7

0,0 - 2,0

Pierze gęsie i kacze

9

6,0

2,2 - 9,9

Sierść psa

4

2,7

0,1 - 5,3

Sierść kota

2

1,3

0,0 - 3,2

Sierść myszy

0

0

-

Sierść chomika

0

0

-

Sierść królika

0

0

-

Sierść krowy

0

0

-

Sierść konia

0

0

-

Wełna owcza

6

4,0

0,9 - 7,2

Mleko krowie

0

0

-

Mąka pszenna

0

0

-

Białko jaja

7

4,7

1,3 - 8,1

Żółtko jaja

8

5,4

1,8- 9,0

Mięso wieprzowe

0

0

-

Mięso wołowe

0

0

-

Mięso cielęce

3

2,0

0,2 - 4,3

Mięso kury

0

0

-

Mięso ryb słodkowodnych

0

0

-

Mięso ryb morskich

8

5,4

1,8- 9,0

Ziemniaki

0

0

-

Pomidory

2

1,3

0,0 - 3,2

Marchew

3

2,0

0,2 - 4,3

Fasola

0

0

-

Groch

0

0

-

Cebula

1

0,7

0,0 - 2,0

Seler

2

1,3

0,0 - 3,2

Orzechy

5

3,4

0,4 - 7,2

Ryż

0

0

-

Pomarańcze

2

1,3

0,0 - 3,2

Jabłka

2

1,3

0,0 - 3,2

Truskawki

7

4,7

1,3 - 8,1

Kakao

6

4,0

0,9 - 7,2

Wnioski

Przedstawione wyniki sugerują, że pyłkowica jest częstą przyczyną przewlekłego, opornego na rutynowe leczenie przeciwbakteryjne, zapalenia spojówek. W każdym przypadku przedłużającego się w czasie zapalenia spojówek należy w związku z tym rozważyć możliwość występowania pyłkowicy.

Tylko do użytku osobistego. © Radoslaw Spiewak.
Strona założona 12 lutego 2006, ostatnia aktualizacja 13 lutego 2006.

Kontakt Powrót do spisu streszczeń Strona startowa