Modulacja wtórnej odpowiedzi immunologicznej przez różne typy komórek prezentujących antygen

Radosław Śpiewak1, Mascha Toebak2, B. Mary E. von Blomberg2, Derk P. Bruynzeel2, Rik J. Scheper2, Susan Gibbs2, Thomas Rustemeyer2

1Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Ochrony Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Kraków,
2VU University Medical Centre, Amsterdam, Holandia.

Źródło: Śpiewak R, Toebak M, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Modulacja wtórnej odpowiedzi immunologicznej przez różne typy komórek prezentujących antygen. Alergia Astma Immunologia 2005; 11 (Supl. 1 "IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła 10-13 maja 2006"): 217.

 

Wstęp: Funkcję komórek prezentujących antygen (APC) mogą w krwi obwodowej pełnić monocyty (CD14+), limfocyty B (CD19+), oraz komórki dendrytyczne mieloidalne (mDC: BDCA-1+) i plazmocytoidalne (pDC: BDCA-2+). Dla lepszego poznania ich roli, zbadaliśmy reakcje na antygen w hodowlach leukocytów pozbawionych poszczególnych typów APC.

Metody: Zbadano odpowiedź na anatoksynę tężcową w hodowlach leukocytów 5 zdrowych, immunizowanych ochotników. Poszczególne typy APC usunięto za pomocą separacji magnetycznej i skontrolowano w cytometrii przepływowej. Proliferację mierzono zużyciem radioaktywnej tymidyny. Aktywację komórek TH1 i TH2 zmierzono ilością wydzielanego IFN-γ i IL-5.

Wyniki: Po usunięciu pojedynczego typu APC spadek proliferacji w odpowiedzi na anatoksynę był niewielki (zachowane co najmniej 60% aktywności początkowej). Po pozostawieniu tylko jednego typu APC proliferacja spadała do 17-36%. Usunięcie wszystkich 4 typów APC zredukowało proliferację do 14% wartości początkowej. Analogicznie zmieniało się wydzielanie IFN-γ. Natomiast wydzielanie IL-5 wzrosło aż o 251% po usunięciu CD14+, oraz o 26% po usunięciu BDCA-1(+). W hodowlach, w których pozostawiono wyłącznie CD14+ APC, wydzielanie IL-5 było najniższe. Obecność samych BDCA-2(+) APC w hodowli ciągle zapewniała wydzielanie IL-5 nieco wyższe (9%) niż w hodowlach kontrolnych (wszystkie różnice: p<0.001).

Dyskusja: Odpowiedź immunologiczna na rozpuszczalne białka polega na produkcji przeciwciał przez limfocyty B w procesie kontrolowanym przez limfocyty TH2. Przedstawione wyniki sugerują, że plazocytoidalne komórki dendrytyczne odgrywają kluczową rolę w inicjacji tego procesu, podczas gdy monocyty i mieloidalne komórki dendrytyczne działają nań hamująco. Powyższe obserwacje mogą pomóc w zrozumieniu procesów zachodzących np. po podaniu szczepionek ochronnych, a także w systemowych reakcjach alergicznych.

Linki:

Sensimun - badania biomedyczne na zlecenie

Sensimun - biomedical research outsourcing in allergology and immunology

Specjalista dermatolog i wenerolog, alergolog Kraków

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Dokument utworzony 3 czerwca 2006, ostatnia aktualizacja 25 November 2021.